KRAP

Læs vores E-bog, KRAP SKEMAER - Helt gratis - Klik her

KRAP bygger på teori og erfaring

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Vi tilbyder KRAP kurser og supervision

KRAP er et pædagogisk koncept som hviler på mange års praksiserfaring. Konceptet anvendes i dag af mange faggrupper, som fx pædagoger, ergoterapeuter, lærere, social- og sundhedsassistenter samt omsorgspersoner generelt. Metoden tilfører fagfolk et anerkendende menneskesyn og et fælles sprog, som har stor betydning for fagligheden i arbejdet med mennesker.

KRAP er funderet i praksis – og bygger teorier, teknikker og metoder, som er velafprøvede i virkelighedens verden. Som vi siger: ”KRAP er det bedste af det, der virker” Læs mere om metoden ”Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik”

KRAP er særlig kendt for KRAP skemaerne. Ressourceblomsten, Måltrappen og den Kognitive Sagsformulering er nogle af de mest brugte.  De bruges bl.a. i dokumentation, i faglig sparring og i direkte arbejde med børn, unge og voksne. Gevinsten ved at benytte dem er større overblik, øget refleksion, syn for sammenhænge, visuel støtte og muligheden for at eksternalisere noget, der kan være svært håndterbart for borgeren eller fagpersonen.

Vi har lagt alle vores KRAP skemaer, inkl. vejledninger og udfyldte eksempler, til fri afbenyttelse her på hjemmesiden. Du kan printe dem eller skrive direkte i dem: Se og hent skemaerne her 

I SpecialistGruppen har vi udviklet en række kortere og længere KRAP kurser, som kan tages enkeltvis eller i sammenhæng. KRAP grundkurserne er de mest kendte og velbesøgte, da de giver en basisforståelse for brugen af KRAP. Som overbygning til grundkurserne tages Level 2, som har en yderligere grad af specialisering. Dog har vi også kortere kurser, hvor KRAP fx kobles med LA2 eller benyttes som afsæt for arbejdet med angst eller autismerelaterede udfordringer. Læs mere om vores kurser her

Vi tilbyder også specialtilrettelagte oplæg, foredrag og temadage. Det kunne fx være KRAP i dokumentation; KRAP i demensomsorgen; implementering af KRAP eller KRAP skemakobling – alt afhængig af kundens ønsker og behov. Har du brug for et udkast til en temadag, inkluderende et pristilbud, så bestil prisen her

Hør Sarah fortælle om, hvilken positiv forskel det kan gøre for fagligheden og arbejdsglæden

Socialpædagogisk Center Næstved har man i løbet af de sidste 2 år gennemført et forløb, hvor personalet er blevet uddannet af SpecialistGruppen.

HØJ PÆDAGOGISK FAGLIGHED

Vores kurser og supervisioner giver dig viden og redskaber til at arbejde mere systematisk 

I kursusforløbene træner vi metoderne gennem oplæg, dialog, gruppearbejde, hjemmearbejde og praktisk træning.

Vore kurser er typisk opbygget i 1, 5, 8 og 10 dags forløb, hvor I kan starte med et kort kursus og bygge videre.

I kan også vælge en enkelt dag for at finde ud af, om det er noget for jer. Erfaringen viser, at det faktisk er noget for langt de fleste, da det bygger på det, der virker, og kan kobles med jeres eksisterende arbejde.

KRAP: Ida Kortbæk, Peter Storgård og Jan Sørensen

SpecialistGruppen ejes af psykolog Peter Storgård, som skabte KRAP, samt socialpædagog Jan Sørensen og psykolog Ida Kortbæk.

Tilknyttet virksomheden er desuden erfarne konsulenter med forskellige kompetenceprofiler.

Fælles for os er, at vi har massiv erfaring i at arbejde ud fra, og i at formidle viden om KRAP og i at hjælpe andre til at få KRAP ind i fagligheden. Deraf navnet SpecialistGruppen.

Vi tilbyder landsdækkende undervisning og supervision , samt terapi funderet på den KRAP-ske tankegang og tilgang.

Det er vores fornemste opgave at tilrettelægge enhver opgave, så den matcher jeres behov. Så lad dig inspirere her på hjemmesiden og kontakt os for nærmere information.

KRAP Psykolog Peter Storgård
Peter Storgård
KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Ida Kortbæk
KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Jan Sørensen
Karen-Marie Skov
Konsulent Tenna Bilstrup
Tenna Bilstrup
Konsulent Gitte Andersen
Gitte Andersen
Mads Bo Sørensen

Tilmeldingsforløb

Skræddersyede kurser

Pædagogisk praksisdage 

Implementerings kurser

Temadage – Neuropædagogik

Supervision

Sags supervision

Individuel supervision

Supervision til pårørende

Supervision til plejefamilier

Samtaler/ sparring

Terapi

Teamudvikling

Ledelses-coaching

Organisations-udvikling

Socialpædagog Louise har erfaring med KRAP og udtaler: KRAP virker. Kender man ikke til KRAP, og arbejder med mennesker, om det er i psykiatrien, døgn, børn osv. Så vil man få "aha" oplevelser når man kommer på kursus/uddannelse. Når man som socialpædagog/sosu/ufaglært arbejder med mennesker, vil man på den ene eller anden måde arbejde ressource fokuseret og anerkendende, og her kommer KRAP så ind i billedet helt automatisk. Skemaerne er håndgribelige og kan bruges både i tankerne til refleksion og fysisk sammen med Borger/patient eller kollega. Skemaerne gør vores arbejde med KRAP synligt for alle. Kan varmt anbefale et kursus hos jer, Ida Kortbæk og Jan Sørensen ved SpecialistGruppen.
Louise Bloch
Louise Bloch
Social Pædagog Montagen, psykiatri.