KRAP

Forandring

Nogle gange har man bare alt for meget i hovedet eller på programmet. Det bliver uoverskueligt. Både at rumme det hele og at få gjort noget ved det. Man kan få et behov for at få overblik, at få sorteret i tingene og måske endda at få lagt en plan. Man har brug for forandring.

Skemaet Forandring er tænkt som et redskab til understøttelse af netop dette; som en støtte til at få skabt en positiv forandring, enten mentalt eller på et mere lavpraktisk plan.  Formålet er således at få alt det, der fylder ud af hovedet, så man kan kigge på det, overskue det og forholde sig mere nøgternt og konkret til det.

Hvordan gør man?

Man tømmer hovedet vha. en brainstorm, hvor det hele skrives ned eller tegnes/skitseres i boksene omkring spørgsmålstegnet: Hvad er det der skal skabes forandring i? Hvad er det, der fylder for dig pt? Er det tanker, bekymringer, aftaler, planer, fortidens oplevelser eller noget helt andet, som der skal ryddes op i? I nogle tilfælde vil alt det, der skal noteres, passe med antallet af bokse i skemaet, men der kan også skrives flere ting i én boks, eller udelades indhold i en eller flere af dem. Det handler om, hvad fokuspersonen vurderer, der skal med.

Rækkefølgen det skrives i, er ikke så afgørende. Men hvis det har betydning, kan man efterfølgende give de forskellige bokse `ratings’, så det fremgår tydeligt, hvad der er vigtigst at få gjort noget ved. Fx vha. tal, så boksene med lave tal (1-5) er mindre vigtige end dem, der ligger mellem 6 og 9. Mens et 10-tal viser, at det er afgørende at få gjort noget ved det.

Når man har fået udfyldt boksene, og har taget snakken om, hvad de hver især og samlet pt. betyder for fokuspersonen, er det tid til at tage næste skridt. Dette er angivet vha. fodspor, som går mod mulighedsboksen. I denne skal man notere det, der er brug for, og det der kan gøres.

I det ene eksempel er der beskrevet forandringsmuligheder, som den unge på opholdsstedet selv er med til at producere. Det er hendes egne ord for, hvad hun kan være med til, og mulighederne er på forskellig vis løsninger ift. det, der pt. fylder for hende.

I det andet eksempel er det de to klasselærere, som har brugt skemaet til at skabe overblik i de daglige frustrationer, de oplever omkring en dreng i specialafdelingens indskolingsklasse. De bruger skemaet til at sortere i det hele, og til at få det gjort mindre følelsesmæssigt for dem selv. Man kan sige, at de skaber et reflekteret fagligt metaperspektiv, hvorved de sætter dem selv i stand til at se konkrete handlemuligheder.

I samtalemæssig sammenhæng kan skemaet ligeledes benyttes til at få skabt en dagsorden over det, man skal have talt om og fulgt op på ved et møde. Som fagperson kunne man også selvstændigt eller sammen med borgeren benytte det til at skabe overblik i alt det, der pt. arbejdes med, og derudfra planlægge næste skridt.

Mulighederne er mange – kun fantasien sætter begrænsningen.

For at åbne skemaet i din browser skal du bare klikke på download nedenfor. Når det er åbnet, har du mulighed for at udskrive skemaet eller skrive direkte i KRAP-skemaet på din computer, alle skemaer har skrivefelter.
Det er vigtigt at huske at gemme skemaet, før du begynder at skrive, så du ikke mister din tekst. Når skemaet er udfyldt, kan det enten udskrives eller gemmes til senere brug

Interesseret i kommende KRAP kurser?

Her kan du læse mere om, hvilke kurser og foredrag vi udbyder

Se andre KRAP skemaer

KRAP Søjlemodellen
Søjlemodel
KRAP Kognitiv sagsformulering
Kognitiv sagsformulering
KRAP Ressourceblomst
Ressourceblomst
KRAP Ressourceanalyse
Ressourceanalyse
Registrering
Døgnregistrering
KRAP Belastning
Belastning
KRAP Energiniveau
Energiniveau
KRAP 4-Kolonneskema
4 kolonneskema
KRAP Perspektiver
Perspektiver
KRAP Hinandens årsag
Hinandens årsag
Slip tanken
Alternativer
Intentionsanalyse
Konstruktiv forandring
Procesmodel
KRAP Måltrappen
Måltrappen
Fra drøm til virkelighed
KRAP Fordele og ulemper
Fordele og ulemper
KRAP Relationer
Relationer
Forandring
Udvikling

PDF filer med skrivefelter
Hvis du oplever fejl i forbindelse med at skrive i skemaerne, skal du sikre, at du har en opdateret PDF reader. Dette løser 95% af alle fejlmeldinger. Brug fx. Adobe Acrobat reader – KLIK HER.

Hvis du har ideer til forbedring eller oplever fejl i pdf filerne, eller hvis du har et ønske om mindre tekst størrelse, så kontakt os på: jan@krapdanmark.dk

God arbejdslyst!