KRAP

Fordele og ulemper

Ambivalens er den samtidige tilstedeværelse af to modsatrettede følelser eller tanker. Når man mærker ambivalens i forhold til en handling, en person, en situation eller en konkret forandringsmulighed, så vil det opleves som om to forskellige poler trækker i én på samme tid. I udfyldelsen af et 4-Kolonneskema vil det tydeligt fremstå ved, at personen tænker og føler noget modsatrettet i den pågældende situation, og at handlingen er påvirket af dette. Hvis følelsen af ambivalens er stor, vil man ofte ende med at tage den mest sikre løsning, og måske gå glip af muligheden for udvikling og forandring.

Skemaet Fordele og Ulemper bruges til at belyse, hvad der konkret ligger bag ambivalensen – hvad enten det drejer sig om at fortsætte en eksisterende adfærd eller om at gøre noget nyt. Dette med det indbyggede formål at understøtte en mere velovervejet beslutningstagning, hvor det ikke blot bliver følelserne, der kommer til at afgøre udfaldet.

Hvordan gør man?

Først skitserer man på øverste fokus-linje, hvad der skal belyses. Det kan fx være: Flytte sammen med min kæreste? Eller måske: Skal jeg få mig en hund? Eller personalets uenighed omkring et tilbagevendende dilemmakan tages op: Skal vi lade Emma gå alene på indkøb hos den lokale købmand? Herefter vil man under fordele skrive alt, det som er positivt ved at gøre det. Eksempelvis noteres fordele ved at få en hund således: En hund vil give mig selskab og fjerne min ensomhed. Den vil sikre min daglige gåture og frisk luft. Den er altid glad. Det vil give mig tryghed. Og under ulemper beskrives de negative konsekvenser – her ift. om Ole skal få sig en hund: Det er meget dyrt at have hund, både at købe den, at købe hundefoder og eventuelle dyrlæge regninger. Måske gør den, når jeg ikke er hjemme? Jeg skal tidligt op for at gå tur hver morgen. Den sviner nok lidt. Hvem skal passe den, hvis jeg skal besøge Frank i Odense? Jeg tør ikke gå ud med den, når det er mørkt. Den vil blive ensom, når jeg har lange vagter på jobbet.       

Ved at sammenholde de to kolonner med hhv. fordele og ulemper vil det oftest blive tydeligt, hvad der vejer tungest, og man vil afslutningsvis notere sin konklusion nederst i skemaet. Konklusionen kan pege på et ja eller nej, men det kan også pege i retning af et kompromis, som tilgodeser begge poler i ambivalensen. Ole kan i skemaet se, at der er for mange ulemper ved at få en hund, men han beslutter sig måske for at undersøge, om man kan få en delehund eller blive fast hundepasser

Skemaet giver med sine to store bokse plads til, at man kan være undersøgende på to perspektiver eller muligheder, som skal sammenholdes. Hvis Bettina fx overvejer at flytte fra sin mand, er det måske relevant at udfylde en boks for både hendes perspektiv og for børnenes. Derved kan hun sammenholde behov og forholde sig konstruktivt til flere parter i sagen på én gang. Det samme kunne være en mulighed i en personalegruppe, hvor man i et team overvejer en forandring i indsatsen omkring en fokusperson. Måske er der forskellige faglige vinkler, som skal inddrages i beslutningsprocessen, og man laver derfor en boks for både sygeplejersker og pædagogers tanker derom. Målet er overblik og konkretisering som brolægning på vejen mod konstruktive beslutninger.

For at åbne skemaet i din browser skal du bare klikke på download nedenfor. Når det er åbnet, har du mulighed for at udskrive skemaet eller skrive direkte i KRAP-skemaet på din computer, alle skemaer har skrivefelter.
Det er vigtigt at huske at gemme skemaet, før du begynder at skrive, så du ikke mister din tekst. Når skemaet er udfyldt, kan det enten udskrives eller gemmes til senere brug

KRAP Fordele og ulemper
Her er et eksempel på skemaet fordele og ulemper
Måske ville det være interessant for dig at arbejde videre med måltrappen
KRAP Måltrappen
Interesseret i kommende KRAP kurser?

Her kan du læse mere om, hvilke kurser og foredrag vi udbyder

Se andre KRAP skemaer

KRAP Søjlemodellen
Søjlemodel
KRAP Kognitiv sagsformulering
Kognitiv sagsformulering
KRAP Ressourceblomst
Ressourceblomst
KRAP Ressourceanalyse
Ressourceanalyse
Registrering
Døgnregistrering
KRAP Belastning
Belastning
KRAP Energiniveau
Energiniveau
KRAP 4-Kolonneskema
4 kolonneskema
KRAP Perspektiver
Perspektiver
KRAP Hinandens årsag
Hinandens årsag
Slip tanken
Alternativer
Intentionsanalyse
Konstruktiv forandring
Procesmodel
KRAP Måltrappen
Måltrappen
Fra drøm til virkelighed
KRAP Fordele og ulemper
Fordele og ulemper
KRAP Relationer
Relationer
Forandring
Udvikling

PDF filer med skrivefelter
Hvis du oplever fejl i forbindelse med at skrive i skemaerne, skal du sikre, at du har en opdateret PDF reader. Dette løser 95% af alle fejlmeldinger. Brug fx. Adobe Acrobat reader – KLIK HER.

Hvis du har ideer til forbedring eller oplever fejl i pdf filerne, eller hvis du har et ønske om mindre tekst størrelse, så kontakt os på: jan@krapdanmark.dk

God arbejdslyst!