KRAP

Hinandens årsag

Når vi ønsker at undersøge, hvordan vi med vores handlinger påvirker andre, så anvender vi skemaet Hinandens årsag. Gennem de to 4-Kolonneskemaer, der er lagt forskudt ovenpå hinanden, får vi nemlig afdækket hvilke tanker og følelser, der ligger bag vores egen handling, og ydermere hvilken indvirkning, dette har på andres perspektiv og oplevelse. Skemaets særkende er altså, at den ene persons handling bliver til den anden persons virkelighed!

I utallige hverdagssituationer påvirkes mennesker af andres handlinger. Dette udnytter vi, når vi fx gerne vil i kontakt med en klassekammerat – så smiler vi, mens vi spørger, om han vil være med til stikbold i frikvarteret. Vi antager, at vores handling skaber en oplevelse hos modtageren, og vi handler med den intention at komme i kontakt, og at opnå en aftale om fælles leg. Her er den enes handling intentionel og styret af et ønske om samvær. I andre situationer afstedkommer vores handlinger reaktioner hos andre, som vi ikke havde intention om, og som vi måske i mange tilfælde, end ikke opdager. Det kan fx være, når en beboer smækker sin hoveddør så hårdt i, at naboens reol på den anden side af væggen, vipper faretruende. Naboen gør sig tanker om, hvad og hvorfor det sker, og handler fx ved at skrue ned for lyden på sit computerspil, fordi hun bliver nervøs for, om han er sur på hende. Her er der ikke som sådan en intention eller plan hos den unge beboer om at påvirke sin nabo med handlingen at ’smække med døren’, men ikke desto mindre sker påvirkningen.

I begge eksempler, kan man tale om en form for kædereaktion – at når den ene part i en situation griber til en handling, så påvirker denne handling den anden parts virkelighed – og kan igangsætte tanker, følelser og handlinger. Ved skemaets hjælp synliggøres denne kædereaktion, hvilket kan være meget hjælpsomt, når vi fx gerne vil forstå udfaldet af vores handlinger bedre eller støtte andre til dette.

Hvordan gør man?

Man udfylder Hinandens årsag ved at finde frem til de to forskellige parter, hvor den ene påvirker den anden. Hvis man ved, hvad den ene gjorde (handlingen), som påvirkede den anden, så kan man skrive handling ind i det øverste perspektiv med det samme. Dette bliver nemlig den anden persons situation, som kan skrives ind i den nederste felt. Tager vi afsæt i eksemplet fra før, skriver vi ’smækker hoveddøren hårdt i’, i øverste persons handling, og nederst skriver vi stort set det samme, nemlig ’naboen smækker sin hoveddør hårdt i’, men denne gang i boksen ’Situation’.  Så kan vi udfylde de resterende felter, enten sammen med de involverede parter om muligt, eller gennem hypotesedannelser, altså kvalificerede gæt på, hvilke tanker, følelser og handlinger det afstedkommer. 

Læg mærke til, at dette skemas særkende netop er, at den ene persons handling bliver den anden persons virkelighed. Ønsker vi blot at undersøge forskellige måder at opleve samme situation på, så er det i stedet skemaet Perspektiver, vi skal have fat i.

For at åbne skemaet i din browser skal du bare klikke på download nedenfor. Når det er åbnet, har du mulighed for at udskrive skemaet eller skrive direkte i KRAP-skemaet på din computer, alle skemaer har skrivefelter.
Det er vigtigt at huske at gemme skemaet, før du begynder at skrive, så du ikke mister din tekst. Når skemaet er udfyldt, kan det enten udskrives eller gemmes til senere brug

KRAP Hinandens årsag
Her er et eksempel på skemaet Hinandens årsag
Måske ville det være interessant for dig at arbejde videre med perspektiver
KRAP Perspektiver
Interesseret i kommende KRAP kurser?

Her kan du læse mere om, hvilke kurser og foredrag vi udbyder

Se andre KRAP skemaer

KRAP Søjlemodellen
Søjlemodel
KRAP Kognitiv sagsformulering
Kognitiv sagsformulering
KRAP Ressourceblomst
Ressourceblomst
KRAP Ressourceanalyse
Ressourceanalyse
Registrering
Døgnregistrering
KRAP Belastning
Belastning
KRAP Energiniveau
Energiniveau
KRAP 4-Kolonneskema
4 kolonneskema
KRAP Perspektiver
Perspektiver
KRAP Hinandens årsag
Hinandens årsag
Slip tanken
Alternativer
Intentionsanalyse
Konstruktiv forandring
Procesmodel
KRAP Måltrappen
Måltrappen
Fra drøm til virkelighed
KRAP Fordele og ulemper
Fordele og ulemper
KRAP Relationer
Relationer
Forandring
Udvikling

PDF filer med skrivefelter
Hvis du oplever fejl i forbindelse med at skrive i skemaerne, skal du sikre, at du har en opdateret PDF reader. Dette løser 95% af alle fejlmeldinger. Brug fx. Adobe Acrobat reader – KLIK HER.

Hvis du har ideer til forbedring eller oplever fejl i pdf filerne, eller hvis du har et ønske om mindre tekst størrelse, så kontakt os på: jan@krapdanmark.dk

God arbejdslyst!