KRAP

Psykolog
Peter Storgård

Psykolog
Ida Kortbæk

Socialpædagog
Jan Sørensen

Konsulent
Karen-Marie Skov

Konsulent
Tenna Bilstrup

Konsulent
Gitte Andersen