KRAP

KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Psykolog

Ida Kortbæk

Jeg tilbyder og har erfaring med

Jeg er født i 1979, uddannet psykolog (cand.psych.) i 2006, autoriseret af Psykolognævnet i 2008 og har siden 2017 været specialist i klinisk psykologi med fokus på voksenområdet. I 2022 blev jeg endvidere godkendt som supervisor af Dansk Psykologforening.
Min tilgang er kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende. Jeg er optaget af, hvordan vi hver især oplever virkeligheden. I samarbejdet fokuserer jeg derfor på: Hvor skal vi nå hen? Hvordan ved vi, at målet er nået? Hvilke ressourcer og udfordringer skal der tages højde for? Hvad er vigtigt for dig/jer? Udgangspunktet i KRAP er, at alle mennesker har ressourcer. Ofte skal mennesker dog have støtte til at få øje på egne styrker og potentialer. Eller måske hjælp til at få ressourcerne i spil på en mere hensigtsmæssig måde. Jeg arbejder altid ud fra et: ”Hvad skal der til for at…?” – og så finder vi vejen sammen. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det kan lade sig gøre – men et spørgsmål om, hvordan det kan lade sig gøre.

Som fagperson er jeg engageret og grundig. Jeg er god til overblik og kan have mange bolde i spil på én gang. Vigtigst for mig er det dog altid, at de mennesker jeg samarbejder med, oplever sig respekteret og medinddraget, og at vi sammen når i mål – uanset om man møder mig som terapeut, supervisor eller underviser.

Undervisning og afholdelse af KRAP-kurser har fyldt meget i mit arbejdsliv siden 2008. Jeg har afholdt mere end 1000 kursus- og temadage i KRAP og emner som fx anerkendelse i praksis, supervision, dokumentation, motivation og implementering af metoder i det pædagogiske arbejde Min erfaring er derfor stor i at undervise bl.a. pædagoger, lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere og ufaglærte. Én af mine faglige spidskompetencer er at kunne tilpasse min undervisning, så den rammer plet, uanset hvilken faglig målgruppe, jeg har fornøjelsen af at samarbejde med. Jeg er meget optaget af praksis på et generelt plan – men i særlig grad er mit fokus på praksis hos den enkelte (person, gruppe eller arbejdsplads): Hvad er vigtigt? Hvad virker? Hvad er målet? Det er udgangspunktet for min undervisning.

Som supervisor og rådgiver (i grupper eller med enkeltpersoner) arbejder jeg også meget målrettet med de udfordringer, jeg bliver stillet over for. Processtyringen, som her er min primære kompetence, baserer jeg på grundig afdækning og analyse i samarbejde med de involverede fagpersoner. Målet er at få viden og forståelse som afsæt for nye udviklingsmuligheder. Jeg har bl.a. superviseret fagfolk indenfor: Voksenhandikap, specialskole, rusmiddel, socialpsykiatrisk bosted, bostøtte, myndighed, autismeområdet, unge anbragte/omsorgssvigtede, ressourcepædagoger, børnehave og skole.

 

På det terapeutiske område har jeg en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi, og siden 2017 har jeg været specialist i klinisk psykologi. Desuden er jeg superbruger i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), hvilket betyder, at min tilgang i terapien er kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende.

Jeg arbejder med unge og voksne ift.

  • Angst og OCD
  • Depression
  • Stress og belastningsreaktioner
  • Selvværds- og identitetsudvikling
  • Ensomhed
  • Sorg og krise
  • Sociale udfordringer
  • Arbejdsrelaterede problemstillinger
  •  

Størstedelen af mine terapiforløb er med unge mennesker i alderen 14-30 år, men jeg arbejder naturligvis med voksne i alle aldre. Alle samtaler tilrettelægges i et tæt samarbejde med den enkelte, og jeg holder fokus på, at vi arbejder i retning af de mål, vi sammen sætter. Jeg er meget optaget af, at du oplever dig respekteret og medinddraget i processen, da terapi er et samarbejde. Vi samarbejder om at nå derhen, hvor du ønsker.

Kontakt mig vedr terapi på ida@psykologviborg.com eller på sikker mail idapsykolog@protonmail.com

 

 

Det siger mine kunder.....

”Jeg mødte Ida første gang under min KRAP-uddannelse i 2013/14. Siden har hun været underviser på en række KRAP-uddannelser i Handicapcenter Fyn. Jeg kender Ida som en meget kompetent underviser, der på en engagerende og medlevende måde formidler sit stof. Man siger, at anerkendelse ikke er noget man er, men noget man kan øve sig i at være bedre til. Ida har formået at være særdeles anerkendende i sin tilgang til dem hun underviser. Så Ida har ikke behov for at øve sig i at være anerkendende. Hun er det!”
Hans Peter Lund
Udviklingskonsulent
”Jeg har samarbejdet med Ida i tre år – Ida har fungeret som supervisor i flere teams. Jeg har oplevet Ida som en meget kompetent og engageret supervisor. Ida leder supervisionerne på en anerkendende måde og får skabt gode og udbytterige supervisioner. Jeg giver Ida min bedste anbefalinger.”
Mads Sørensen
Afdelingsleder
”Kerneopgaven ved os på Postens Vej er “ Herre i eget liv – et liv i læring”. Vi har haft Ida Kortbæk som KRAP-underviser og har ad den vej fået teori & metoder, der kan omsættes til den pædagogiske praksis. Det har afgørende betydning med den langvarige effekt, hvor der sker en forankring. Netop dette har vi stor succes med i samarbejdet med Ida”
Centerleder Hanne Frandsen
KRAP Psykolog Peter Storgård
Psykolog
Peter Storgård
KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Psykolog
Ida Kortbæk
KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Socialpædagog
Jan Sørensen
Konsulent Karen-Marie Skov Sørensen
Konsulent
Karen-Marie Skov
Konsulent Tenna Bilstrup
Konsulent
Tenna Bilstrup
Konsulent Gitte Andersen
Konsulent
Gitte Andersen
Konsulent
Mads Bo Sørensen