KRAP

KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Socialpædagog

Jan Sørensen

Jeg tilbyder og har erfaring med

Siden jeg blev færdiguddannet som professionsbachelor i pædagogik, har jeg dedikeret mig til at arbejde inden for specialpædagogikken. Min erfaring strækker sig over en bred vifte af områder, herunder støtte til personer med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og non-verbale borger, borger med  kommunikationsudfordringer, ofte sammen med andre ledsagende diagnoser.

Min passion ligger i den pædagogiske praksis, og jeg vægter højt, at de mennesker, som søger hjælp og støtte, føler sig værdsat og forstået. Jeg har opdaget, at en metodisk tilgang, der anvender konkrete værktøjer og strukturer, gør en betydelig forskel for både de mennesker, vi hjælper, og for vores egen faglige tilfredshed.

I 2007 begyndte jeg at anvende KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) som et værktøj i mit arbejde, og over tid er det blevet en integreret del af min tilgang. I 2011 bidrog jeg med en casehistorie til bogen “KRAP fortællinger fra praksis” (kapitel 2), hvilket var en stor ære.

Fra 2013 har jeg videreudviklet mine færdigheder med KRAP gennem mit arbejde hos PsykologCentret og  VISO, hvor jeg har udvidet min ekspertise til at omfatte anvendelse af KRAP i forskellige kontekster – fra pædagogiske vurderinger og samtaler til sparring med forældre og medarbejdere på forskellige institutioner. Jeg har også fungeret som VISO-specialist, supervisor og rådgiver, hvilket indebærer arbejde med de mangeartede udfordringer, vi støder på i vores engagement med fagfolk og borgere.

Siden 2014 har jeg ledet over 1000 kursus- og temadage om KRAP og dets implementering i pædagogisk arbejde. Jeg designer og faciliterer kursusforløb i tæt samarbejde med institutioner og i kommuner over hele landet, fra enkeltdags arrangementer til omfattende forløb, der strækker sig over 10 dage.

Som både menneske og professionel stræber jeg efter at forstå og imødekomme jeres specifikke situation og behov. Det er vigtigt for mig at skabe en sammenhæng mellem kurser, supervision og den daglige pædagogiske praksis. Målet er ikke at anvende et væld af værktøjer, men at vælge dem med omhu, så de bruges, hvor de gør mest nytte.

Det siger mine kunder.....

Allan og jeg har været så glade for at have dig som Supervisor. Du har handlet i krise situationer, udlåne dit nerve system … og ikke mindst haft tiltroen til at vi, og Aalborg kommune kunne løse opgaven. En svær en af slagsen! Men det lykkedes. Du har givet os brugbare redskaber, haft indsigt og forståelse for vores, og ikke mindst plejebørnenes følelser, reaktioner og tanker. Især KRAP tanke boblen har været brugbar for os, og perspektiv skemaet. Du lærer fra dig i et forståeligt sprog og med øvelser man kan bruge i hverdagen Men bedst af alt, du fulgte op på os alle, og de unge havde stor tillid til dig. Endnu engang stor tak for dit STORE arbejde og tak flere års støtte. Bedste anbefalinger herfra
Sabrina V. Skriver
Vi havde en virkelig god kursusdag med Jan Sørensen på min arbejdsplads fredags 9. sep. 2022 på Specialskolen Bramsnæsvig. Det var både fagligt og praktisk og Jan komplementerede disse to begreber fremragende Jan gjorde oplægget meget livligt med både humor, samt private og professionelle praksisfortællinger og erfaringer. Jan havde min opmærksomhed hele dagen!
Maria Andersen
Pædagog, Specialskolen Bramsnæsvig
Jan er fagligt kompetent og giver god sparring i forbindelse med implementering af KRAP i vores bo- og dagtilbud på Social- og Handicapområdet. Han er en god underviser, der formidler stoffet med relevante eksempler og han formår at skabe et trygt læringsrum for medarbejderne. Han er dedikeret til at medvirke til at flytte praksis. Det mærkes.
Lisbeth Barkholt Hansen
Specialkonsulent
KRAP Psykolog Peter Storgård
Psykolog
Peter Storgård
KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Psykolog
Ida Kortbæk
KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Socialpædagog
Jan Sørensen
Konsulent Karen-Marie Skov Sørensen
Konsulent
Karen-Marie Skov
Konsulent Tenna Bilstrup
Konsulent
Tenna Bilstrup
Konsulent Gitte Andersen
Konsulent
Gitte Andersen
Konsulent
Mads Bo Sørensen