KRAP

Tilbage til kursusoversigt

KRAP Fortsætter

2 dages forsætter kursus

Kort om kurset

KRAP Fortsætter for ansatte, som allerede har et grundkursus i KRAP Formålet med kurset er at give deltagerne ny inspiration til brugen af KRAP i samarbejdet med borgerne – på et generelt plan og specifikt ift. at håndtere angst. Der arbejdes case-orienteret på de to dage, og alle forventes på dag 1 at medbringe en nyopdateret eller ny-udfyldt kognitiv sagsformulering på en borger, som de ønsker at arbejde med. 

Tanken er, at kursusdagene skal være workshop inspirerede, idet man veksler imellem kortere KRAP-oplæg og arbejde med egne cases derudfra.

Dag 1: Casen i den kognitive sagsformulering vil være omdrejningspunktet for den første kursusdag, hvor nye vinkler på KRAP skemaerne vil blive præsenteret, og hvor oplevelse af sammenhæng mellem skemaerne vil være et tema. Dagen vil derved både bibringe genopfriskning af allerede kendte KRAP skemaer og samtidig nuancere mulighederne for deres anvendelse. På denne dag vil delmål og relevante indsatser spænde over et bredt VUM-spektrum, og mindre deltager-grupper vil blive etableret mhp. at inspirere hinanden i arbejdet med udvalgte ensartede tematikker.

Dag 2: På kursusdag 2 vil der være særligt fokus på, hvordan KRAP kan anvendes i arbejdet med angst-relaterede udfordringer, og alle skal derfor til dag 2 medbringe en case, som er relevant ind i dette emne. Det kan fx være en sag, der vedrører social angst, sygdomsangst er frygten for bakterier. Her vil fokus være på neuropædagogisk psykoedukation, kognitive teknikker og eksponering – koblet med KRAP skemaer, som kan understøtte og nuancere i dette. Målet med dagen er at understøtte borgerens muligheder for at leve et liv med mindre angst og større grad af trivsel og livskvalitet.

Hvad får jeg lært ?

Underviser

KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Ida Kortbæk

Psykolog