KRAP

Tilbage til kursusoversigt

KRAP gør en forskel i dagtilbud og skoler

Sted og dato

Afventer

 

3 dages kursus

kl. 9-15

Morgenmad fra 8.30-9.00

Pris

4500 kr + moms

 

Kort om kurset

Kan KRAP gøre en forskel i dagtilbud og skoler? Svaret er JA!

Et skræddersyret kursusforløb målrettet netop jeres virkelighed.

KRAP bruges på en del skoler landet over og er en pædagogisk tilgang, der fokuserer på anerkendelse og ressourcer for at ændre en situation, der ikke fungerer. KRAP-metoden bidrager til et menneskesyn og en række metoder. Italesættelse og ordvalg vil ændres – vi får ”luget ud” i de negative fortællinger, og sproget får generelt en mere anerkendende karakter.
KRAP bruges i refleksion, faglig sparring, supervision,  dokumentation, forældresamarbejde og direkte i arbejdet med barnet/den unge.

Vi ved at systematisk arbejde med KRAP kan føre til positive forandringer hos barnet og en mere anerkendende og ressourcefokuseret kultur i daginstitution og skoler.

KRAP er en praksisnær pædagogisk tilgang, som fungerer som et stillads for fagligheden og giver os mulighed for at have et positivt syn på barnets ressourcer samt have fokus på det, der virker, uden dog at ignorere det, der ikke virker.

Målgruppe:
Alle, som gerne vil arbejde med KRAPe

Når vi bruger KRAP, vil vi på sigt opleve, at børnene gennemgår en positiv forandring, vi ser:
  • At det enkelte barn opnår øget livskvalitet, selvbestemmelse og ejerskab som led i en proces, hvor han eller hun opnår øget deltagelse i daglige aktiviteter.

  • At barnets individuelle færdigheder og funktionsevne styrkes i forhold til fx praktiske opgaver, egenomsorg, kommunikation, mobilitet, socialt liv og forståelse af egne følelser. Vi vil også se færre konflikter i samarbejdes med barnet.

  • At barnet i højere grad formår at anvende hensigtsmæssige mestringsstrategier og udvikler færdigheder til at håndtere ukendte og vanskelige situationer.

Underviser

Tenna Bilstrup

Konsulent - tidl. lærer og skoleleder