KRAP

Tilbage til kursusoversigt

KRAP i demens- og ældreomsorgen

Temadag

På denne temadag vil gerne give jer en forståelse for, hvad KRAP er for en størrelse, og hvordan KRAP kan bruges som fællesfagligt menneskesyn og tilgang i arbejdet med ældre mennesker og mennesker med demens. Vi vil gerne sætte fokus på, hvordan KRAP kan bruges til at give øget trivsel og livskvalitet.

Der er tale om en praksisorienteret temadag, hvor du får konkrete værktøjer til at få mere fokus på anerkendelse og betydningen af ressourcefokus i omsorgsarbejdet. Dette bl.a. via en kobling mellem KRAP og den Person Centrerede Omsorg (PCO), som allerede er meget udbredt i arbejdet med netop denne målgruppe. Er du vant til at arbejde med udgangspunkt i PCO, vil du få inspiration til relevante måder at koble de to tilgange via nogle af KRAP skemaerne. Og kender du ikke til PCO, så vil du således, som en del af denne temadag, få en meget kortfattet intro til kernebegreberne deri.

Formålet med dagen er at give inspiration til, hvordan KRAP kan bruges helt konkret i praksis, og hvilken forskel det kan gøre for både fagpersonen, de pårørende og naturligvis særligt for borgeren. Vi kommer til at arbejde med tænkningens betydning: ”Hvad er min forestilling om det menneske eller det samspil, som jeg skal indgå i over middag?” ”Hvordan påvirker min forestilling om dette, mon min adfærd og min opmærksomhed i kontakten?” ”Hvilken forskel ville en anden (og måske mere ressourcefokuseret) tanke om vedkommende gøre for mig og mit humør?”. Supplerende til dette spørger os selv: ”Hvilke ressourcer har denne borger – og hvordan understøtter vi dem bedst muligt, i søgen efter en meningsfuld tilværelse?” Og koblet med anerkendelsen: ”Hvad er mon den mest meningsfulde tilværelse for vedkommende?” ”Hvordan ser hendes drømmetilværelse ud – og hvordan kan vi komme den et skridt nærmere?”

Det særlige ved KRAP er, at vi forsøger at integrere det hele i en samlet forståelse og tilgang, som er meningsfuld for både fagperson og borger. Alt dette, og mere til, vil vi gerne fortælle jer om og inspirere med på denne temadag, som er særlig tilrettelagt i forhold til ældre- og demensområdet.

Undervisere

KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Ida Kortbæk

Psykolog