KRAP

KRAP VIRKER

Vi ved det fra fagfolk

Socialstyrelsens evidensundersøgelse af KRAP

Socialstyrelsen foranledigerede i årene 2015-2017 en evidensundersøgelse af KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Resultaterne kan læses i denne rapport – Klik her

På baggrund af evidensundersøgelsen udgav Socialstyrelsen følgende materialer om KRAP:

“Om metoden KRAP”
Beskriver den praktiske tilrettelæggelse af et KRAP forløb, som tager udgangspunkt i søjlemodellen, som er en pædagogisk procesmodel i arbejdet med KRAP.
Udgivelsen giver en grundig indføring i den grundlæggende tænkning og menneskesynet som der ligger i KRAP, søjlemodellen samt andre skemaer, der ligger til grund for arbejdet med metoden.

Manual til metoden KRAP
Er en handlingsanvisende manual, der giver viden om fremgangsmåder og skemaer i arbejdet med metoden KRAP.

Manualen præsenterer de rammer, der er ønskeværdigt, hvis man ønsker at arbejde med metoden. KRAP er struktureret ud fra den pædagogiske procesmodel ,Søjlemodellen og består af tre søjler:

Søjle 1: Afdækning og registrering
Søjle 2: Analyse og forståelse
Søjle 3: Ændring og udvikling.

Man skal omkring tre trin i hver søjle for at sikre den nødvendige kvalitet i arbejdet med metoden. De tilhørende refleksions spørgsmål er en hjælp til at komme rundt om de enkelte elementer i søjlerne.

Implementeringsguide til metoden KRAP
Guiden giver gode råd og erfaringer, der understøtter en implementering af KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
Udgivelsen beskriver faserne i implementeringen af KRAP, og der er udarbejdet huskelister til de forskellige faser.

Forudsætningerne for at implementere og forankre systematikken i KRAP beskrives som ledelsesmæssig bevågenhed, et ønske om faglig udvikling og en dedikeret indsats blandt alle ledere og medarbejdere på arbejdspladsen

Du er velkommen til at downloade udgivelserne fra socialstyrelsens hjemmeside.

KRAP virker - vi ved det OGSÅ fra fagfolk

KRAP er for mig i dets rene form et mindset, en grundlæggende stillingstagen til hvilket menneskesyn jeg bærer med mig i mødet med et andet menneske. Denne betragtning og bevidsthed gør, at KRAP altid vil være med mig privat og fagligt. KRAP som metode, dets mulighed for systematisk tilgang via søjlerne og skemaerne, styrker ligeledes min faglige bevidsthed og hjælper mig på vej der hvor det bliver svært, og hvor mine grundantagelser skaber tunnelsyn. Jeg får tilført konkrete redskaber til afdækning og analyse af komplekse problemstillinger og mulige hypoteser for nye tiltag. Ligeledes skaber KRAP i min ledelse, muligheden for at styrke organisationens kvalitet ind i vores arbejdsfællssskab og de faglige tilgange, ved at vi i fællesskab på alle niveauer anvender KRAP i vores tilstræbelse mod at begribe og forstå de invitationer både børn, unge, pårørende og personale inviterer til i mødet med hinanden. Vi er sammen om noget - sammen om meningsdannelse og troen på, at alle gør det bedste de kan, med de forudsætninger de for nu har.
Ea Larsen
Viceleder ved Specialindsats for børn og unge under Center for handicap og myndighed
Ingen tvivl hos mig - KRAP virker. Faktisk bruger jeg KRAP temmelig meget i stort set alle mine rådgivningsforløb 😊. Særligt modellerne "energiniveau" og "belastninger", da der stort set altid er massiv overbelastning til stede, som vi skal se om vi kan mindske. Desuden "registrering" så der evt kan findes mønstre både i positiv og mere negativ retning. Det er ofte en øjenåbner for mange og nogle gange finder vi ud af, at det forældre/lærere/pædagogerne troede, faktisk ikke længere er så udtalt 👍🏻 Ligeledes bruger jeg "måltrappen" - både som fysisk model, men også implicit i forhold til alle de udviklingszoner, der arbejdes med 😊. Ressourcetænkningen passer utrolig godt til mig, så jeg bruger mange af de andre modeller i min tankegang/refleksion, jeg er fortsat meget taknemmelig for, at jeg blev indtroducerede til KRAP 😊 Jeg gør mit bedste for at sprede metoderne og tilgangen.
Anne Høgh
Specialpædagogisk konsulent Nord-Bo
Krap er fantastisk og kan bruges til alle målgrupper. Med krap "i ryggen", kigger vi altid på mennesket anerkendende og ressourcefokuseret, og derfor gør vi en forskel.
Iben Astrup Kristensen
Stedfortræder hos Den Selvejende Institution Lovnsbjergvang
KRAP gør en forskel, og har, for efterhånden mange år siden, givet mig et fagligt stå sted, som jeg hver eneste dag, gør brug af i mit arbejde som speciel pædagog og afdelingsleder.
Thomas Buus Nielsen
Afdelingsleder. Humana Danmark
Det giver os der arbejder med særlige sårbare mennesker en mulighed for at sikre os at vi er nysgerrig, analyserende før at vi finder på handlinger. Vi bliver understøtter i vores menneskesyn og får gode redskaber til at reflektere med. Krap er en måde at være i livet på, Vi har lært at være nysgerrig på os selv og hinanden når vi samarbejder omkring kerneopgaven. Krap virker for mennesker med PWS, det giver dem mulighed for at blive støttet i at mentalisere, skabe forudsigelighed og oplevelsen af at blive inddraget i deres eget liv. Alle bliver glade for at lave en ressource blomst 🌸 For mig er det fedt at være med på holdet af, udøvende KRAP menneske.
Katja Laranis
Afdelingsleder hos socialpædagogisk center Næstved