KRAP

Klik her og se vores kursusoversigt

NYT KURSUS

LA2 & KRAP

Hvordan får vi bedst borgerens stemme i spil - tilgangen Low Arousal 2 (LA2) har vist sig særdeles effektiv til netop det - kombineret med KRAP hvor vi arbejde med ankendelse og et ressourcefokus.

Kort om kurset

KRAP og LA2 har gennem de senere år været anvendt som foretrukne tilgange i det pædagogiske arbejde. Primært fordi disse faglige metoder gør en forskel for borgerne og for personalet.


På dette kursus kommer vi omkring de centrale begreber i såvel KRAP som LA2. Desuden trækkes der på andre teorier, som er brugbare i arbejdet med borgere. Fra den krapske verden vil fokus være på det anerkende og ressourceorienterede.


Vi ved fra alle dem, som arbejder med KRAP, at det åbner nye vinkler, når vi fordyber os i, hvilke ressourcer borgeren har, og hvordan vi møder den enkelte med anerkendelse.


Fra LA2 henter vi indefra- og det tilstræbte indefra-perspektiv. Vi bevæger os over broen, når vi kigger på borgernes tanker og oplevelser – og samtidig bevarer vi det fagprofessionelle blik som et udefra-perspektiv. Ofte kan det komme bag på mange, hvor stor betydning det har at skifte til den andens perspektiv.


Fra Dorthe Birkmose henter vi viden om motivation. Vi har gennem mange år primært arbejdet med motivation som værende indre eller ydre styret. Med udgangspunkt i Dorthe Birkmoses teorier om motivation udvider vi forståelsen, idet arbejder vi med at anskueliggøre, hvad der forhindrer motivationen, og hvad vi som professionelle kan gøre for at forstå og understøtte borgerens motivation.


Gennem kurset vil der være fokus på, hvordan ny viden og teori kan bruges i praksis – og hvordan det kan implementeres på arbejdspladsen.


Kurset tilrettelægges sammen med organisationen – dette gælder for såvel temaer som kursuslængde.

 
I planlægningen tager vi udgangspunkt i: Hvad har I allerede kendskab til? Hvordan bruger I denne viden i praksis? Og hvad har I brug for, at fokus er på?

Hvad får I:

Kurset opbygges af moduler, ofte vil forløbet have et omfang på 6-8 dage, hvor I få kendskab til de skitserede tilgange og konkrete redskaber, som gør en forskel i fagligheden. Det er et “hands-on kursus”, hvor metoder afprøves, så man som deltager er tryg i at tage dem med ind i egen praksis.

✅Kendskab til KRAP og LA2

✅Viden om motivationsteorier og arbejdet med dette i praksis

✅Kendskab til forskellige måder at arbejde med perspektivskifte i det pædagogiske arbejde

✅Refleksioner over daglig praksis

✅Konkret arbejde med skemaer

✅Mulighed for at arbejde med implementering af det lærte

læs mere om LA2 her 

Spørgsmål:

Er du interesseret i dette kursus og vil du gerne kontaktes, Eller vil du gerne modtage en mail, når vi åbner for tilmelding hold. er du meget velkommen til at udfylde formularen eller mail km@krapdanmark.dk / jan@krapdanmark.dk

Deltagerantal

Maksimalt 28 deltagere

Målgruppe:

Vores kursister er ofte omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, social- og sundhedsassistenter, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og socialrådgivere.

 

 

Underviser

KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Jan Sørensen
Karen-Marie Skov Sørensen