KRAP

LA2 og KRAP kurser

Fredericia

LA2 og KRAP

Ringsted

LA2 for dig, der kender KRAP

Aalborg

LA2 for dig, der kender KRAP

LA2 står for Low Arousel og bygger på den oprindelige Low Arousel tilgang (rolig og ikke-konfronterende pædagogik). Desuden er LA2 inspireret af recovery-teorien, elementer fra Åben Dialog, og Feedback Informed Treatment (FIT).

LA2 indeholder også en række skemaer, der fokuserer på borgerens trivsel, tryghed og læring. Centralt i arbejdet er borgerens indefra-perspektiv, hvor borgerens egen stemme høres.

Hvis dette ikke er muligt, arbejdes der ud fra et tilstræbt borgerperspektiv, hvor personalet arbejder ud fra, hvad de formoder, borgeren tænker, føler og oplever. Derudover inddrages også de fagprofessionelles perspektiv.

Karen-Marie Skove Sørensen er uddannet af Sopra til at undervise i LA2 og sikre implementeringen af metoden. Sopra beskriver LA2 således:

“LA2 er et meget praktisk og konkret redskab, som både borgere og fagpersoner kan anvende i deres samarbejde. Materialet er opbygget omkring tre niveauer, hvor samtalearkene understøtter dialogen.
Materialet har både et indefra-perspektiv og et udefra-perspektiv, og derfor er det lavet i én version til borgeren og en anden version til fagpersonen.
Det danner grundlag for, at der kan udarbejdes konkrete og detaljerede planer for henholdsvis borger og fagperson. Planer, der har til formål at fremme borgerens trivsel og mestring og give fagpersonen de bedst mulige forudsætninger for at støtte.”