KRAP

Konsulent og socialpædagog

Mads Bo Sørensen

Jeg tilbyder og har erfaring med

Mads Bo Sørensen f. 1975, far til to og bosiddende på Amager.

Jeg er konsulent med virke som supervisor, rådgiver og underviser inden for det specialpædagogiske og socialfaglige område. Jeg har pædagogisk baggrund. Siden 1998 holdt arbejde inden for specialområdet, med bred erfaring på målgrupper, tilbud og områder: børn, unge, voksne og ældre. Hvor jeg samtidig har opnået kendskab og indsigt i bl.a. Autisme, ADHD, affektive og psykiatriske tilstande, forskellige udviklingshandicap, dobbeltdiagnoser m.v. 

Jeg har 12 års erfaring med ledelse, både i det private og det kommunale. Igennem mit professionelle virke har jeg hjulpet og samarbejdet med mange forskellige børn, unge, voksne, ældre familier, netværk, kommuner og faggrupper m.v. I min tid som leder, i det private og det offentlige, har jeg udviklet og beskrevet flere tilbudstyper, med blik for målgruppe og metoder, og ikke mindst med en bevidst pædagogisk praksis.

Fagligt læner jeg mig gerne op ad filosofi, nyere kognitions- og videnskabsteori, det systemisk-narrative o.a. Jeg forholder mig åbent og orienteret i flere retninger og metoder. Jeg har derfor også lidt forskellige efteruddannelser og kurser i bagagen, og gør meget ud af løbende at holde mig ajour. KRAP har i den henseende været en fast del af min værktøjskasse siden 2010. Jeg har siden 2019 undervist på forskellige KRAP kurser og uddannelser, lavet supervision med udgangspunkt i KRAP, og i mit arbejde som VISO-specialist løbende anvendt metodens modeller og redskaber. 

Jeg er generelt meget optaget af pædagogik, faglighed, værdier og etik. Jeg holder en orientering mod det ”bæredygtige”, hvor det at skabe sunde balancer mellem overbevisninger, ønsker, egenskaber og handlinger, om det være sig som person, team, afdeling eller på organisationsplan, har høj prioritet

KRAP Psykolog Peter Storgård
Psykolog
Peter Storgård
KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Psykolog
Ida Kortbæk
KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Socialpædagog
Jan Sørensen
Konsulent Karen-Marie Skov Sørensen
Konsulent
Karen-Marie Skov
Konsulent Tenna Bilstrup
Konsulent
Tenna Bilstrup
Konsulent Gitte Andersen
Konsulent
Gitte Andersen
Konsulent
Mads Bo Sørensen