KRAP

Perspektiver

Dér, hvor vi ønsker at undersøge to forskellige perspektiver, der er til stede i samme situation, bruger vi skemaet Perspektiver. Dette redskab er ganske enkelt to 4-Kolonneskemaer, som lagt ovenpå hinanden, hvilket bruges til at synliggøre, at samme situation meget vel kan indebære forskellige tanker, følelser og handlinger, hos de involverede parter.

Skemaet tjener således til at afdække perspektiver og kan bruges til at understøtte forståelsen for et perspektiv, man ikke umiddelbart selv indtager eller oplever. Det væsentlige vil her være, at ethvert perspektiv har sin egen berettigelse – som fordrer anerkendelse. Den andens perspektiv må forstås som gyldigt for den anden, om end man selvfølgelig kan være uenig, eller blot selv har andre forståelser. Skal man prøve at forstå den andens perspektiv, er det væsentligt at kunne aflægge sig bestemmeretten og netop at få afdækket fordomsfrit og anerkendende.  

Hvordan gør man?

Man udfylder oftest Perspektiver i samarbejde med de parter, der er involverede i situationen, og hvis perspektiv man ønsker at blive klogere på. På et teammøde på et botilbud for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse kunne det fx lyde sådan: ”Det ser ud til, at vi i forflytningssituationerne stadig ikke altid har samme fremgangsmåde. Selvom der er en grundig beskrivelse, viser praksis at vi har forskellige tilgange, afhængigt af flere forhold. Kan vi hjælpes ad med at udfylde skemaet Perspektiver på forflytningen af Knud?” De forskellige perspektiver afgrænses/defineres, fx i eksemplet: Ny pædagog, erfaren pædagog eller forflytningsvejleder. Fremgangsmåden er som i udfyldelsen af 4-Kolonne-skemaet, blot i dobbeltudgave. Situationen er her forflytning af Knud i forbindelse med hans morgentoilette. Nu udfyldes tanker, følelser og handlinger hos de forskellige parter, imens man holder sig for øje at validere de input, der kommer. Devisen er her, at alle som regel har en god grund til at handle, som de gør. Ved at undersøge perspektiver, kan man skærpe sin forståelse og indsigt i andres bevæggrunde til at handle som de gør, og skemaet er derfor ofte meningsfuldt at bruge i samarbejdssituationer i bred forstand.

I det ovenstående eksempel kan det selvfølgelig også være relevant at undersøge borgerens perspektiv, altså Knuds tanker, følelser og handling. Vi vil anbefale, at man ikke lader sig begrænse af, at skemaet blot rummer to perspektiver, og at man påtegner en ekstra række eller flere – så der er plads til de relevante involverede parter. Alternativt, at man udfylder flere skemaer omhandlende situationen.

Perspektiver kan også med fordel bruges som forberedelse til en kommende situation. Det kan fx være skolelæreren, der forbereder en skolehjem-samtale og gerne vil være på forkant med mulige reaktioner fra hhv. elev, mor og far, når en udfordring skal italesættes. Skemaet kan her være med til at nuancere refleksionen omkring hvilke forskellige tanker og følelser, der kan tænkes at opstå i situationen, og dermed give læreren endnu bedre mulighed for at forstå og forholde sig til dette i situationen.

For at åbne skemaet i din browser skal du bare klikke på download nedenfor. Når det er åbnet, har du mulighed for at udskrive skemaet eller skrive direkte i KRAP-skemaet på din computer, alle skemaer har skrivefelter.
Det er vigtigt at huske at gemme skemaet, før du begynder at skrive, så du ikke mister din tekst. Når skemaet er udfyldt, kan det enten udskrives eller gemmes til senere brug

KRAP Perspektiver
Her er et eksempel på skemaet Perspektiver
Her er et eksempel på skemaet Perspektiver
Måske ville det være interessant for dig at arbejde videre med Alternativer
Interesseret i kommende KRAP kurser?

Her kan du læse mere om, hvilke kurser og foredrag vi udbyder

Se andre KRAP skemaer

KRAP Søjlemodellen
Søjlemodel
KRAP Kognitiv sagsformulering
Kognitiv sagsformulering
KRAP Ressourceblomst
Ressourceblomst
KRAP Ressourceanalyse
Ressourceanalyse
Registrering
Døgnregistrering
KRAP Belastning
Belastning
KRAP Energiniveau
Energiniveau
KRAP 4-Kolonneskema
4 kolonneskema
KRAP Perspektiver
Perspektiver
KRAP Hinandens årsag
Hinandens årsag
Slip tanken
Alternativer
Intentionsanalyse
Konstruktiv forandring
Procesmodel
KRAP Måltrappen
Måltrappen
Fra drøm til virkelighed
KRAP Fordele og ulemper
Fordele og ulemper
KRAP Relationer
Relationer
Forandring
Udvikling

PDF filer med skrivefelter
Hvis du oplever fejl i forbindelse med at skrive i skemaerne, skal du sikre, at du har en opdateret PDF reader. Dette løser 95% af alle fejlmeldinger. Brug fx. Adobe Acrobat reader – KLIK HER.

Hvis du har ideer til forbedring eller oplever fejl i pdf filerne, eller hvis du har et ønske om mindre tekst størrelse, så kontakt os på: jan@krapdanmark.dk

God arbejdslyst!