KRAP

KRAP Psykolog Peter Storgård
Psykolog

Peter Storgård

Jeg tilbyder og har erfaring med

Jeg er privatpraktiserende psykolog og har min praksis i Hobro: PsykologKlinikken. Jeg arbejder mest med kurser, supervision og samtaleterapi, og sådan har det stort set været siden jeg startede som privatpraktiserende psykolog tilbage i 2001.

Jeg er født i 1956 og blev uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i 1982. Jeg er autoriseret psykolog og er godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i børne- og ungdomspsykologi. Jeg har gennemført 2-årige efteruddannelser i henholdsvis kognitiv adfærdsterapi og i organisationspsykologi.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening samt af SAKT: Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi.

Efter at være blevet uddannet psykolog i 1982 havde jeg i de følgende 18-19 år en række ansættelser som psykolog i stat, amtskommune (inden regionernes tid) og kommuner: Konkret arbejdede jeg som seminarielærer i psykologi (på pædagoguddannelsen i Ikast), som klinisk psykolog på Ringkøbing Amts børne-og ungerådgivning, som psykolog på en sikret døgninstitution for unge (“Koglen” ved Herning), som psykolog på et familieværksted (“Birkely” i Viborg), som klinisk psykolog ved PPR (i Viborg kommune), samt som ungdomspsykolog på en heldagsskole for unge med særlige behov (Viborg Ungdomsskole).

Min nuværende praksis, PsykologKlinikken i Hobro, etablerede jeg i 2012 – efter i 11 år at have drevet egen praksis i Viborg, hvor jeg sammen med Lene Broe startede PsykologCentret i 2003.

KRAP Psykolog Peter Storgård
Psykolog
Peter Storgård
KRAP Psykolog Ida Kortbæk
Psykolog
Ida Kortbæk
KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Socialpædagog
Jan Sørensen
Konsulent Karen-Marie Skov Sørensen
Konsulent
Karen-Marie Skov
Konsulent Tenna Bilstrup
Konsulent
Tenna Bilstrup
Konsulent Gitte Andersen
Konsulent
Gitte Andersen
Konsulent
Mads Bo Sørensen