KRAP

Ressourceanalyse

Alle mennesker har ressourcer. Vi er alle gode til noget, vi har forskellige kompetencer, og vi har alle sammen personlighedstræk, som er positive for os selv og/eller andre. Desuden har alle mennesker et medfødt iboende behov for at udfolde sig og få mest muligt ud af egne styrker og potentialer. Vi ønsker at blive de bedste udgaver af os selv.

En kongstanke i KRAP er, at alle mennesker gør det bedste de kan – hvis de rette forudsætninger er til stede. Det kræver dog noget at være ressourcestærk og at turde folde sig ud. Derfor bliver det centralt at have fokus på, hvordan man spiller hinanden gode, og hvilke betingelser, der skal være til stede for at ressourcerne kan blomstre. Netop dette er omdrejningspunktet i skemaet Ressourceanalyse, som bygger på det heliotropiske princip, der beskriver, at planter vender sig mod solen. Det samme gælder grundlæggende for mennesker – vi motiveres af og flytter os hen imod det, der er energi i, og derhen hvor vi har det godt.

Hvordan gør man?

Formålet med skemaet er at få tydeliggjort, hvordan fokuspersonen får de bedste betingelser for at være ressourcestærk og for at kunne udvikle sig i sin nærmeste udviklingszone. Først vil man udfylde selve blomsten i skemaet – ofte ved forinden at have udfyldt en Ressourceblomst. I midten skrives således navnet på den (eller det), der er i fokus, og i kronbladene beskrives de 5 ressourcer, som er vurderet mest centrale for vedkommende. Hvis det giver mening for fokuspersonen, kan man i urtepotten beskrive, hvad der opleves som fundamentet for vedkommende. Hvad der er afgørende for at vedkommende kan trives og klare sig. Det kan fx for barnet være forældrene og ro i hjemmet, mens det for den demensramte på plejehjemmet kunne dreje sig om personalet og egen lejlighed. Det særlige ved urtepotten er, at det er noget, der SKAL være til stede i vedkommendes liv.

I boksen ved solen beskrives de faktorer, som optimalt KAN være til stede. Det ønskværdige. Det handler altså her om at få skitseret alt det, der kan få fokuspersonens ressourcer til at have optimale betingelser. Man beskriver (i hele sætninger eller i punktform), hvad der understøtter og motiverer fokuspersonen bedst muligt. Der fokuseres både på rammer, samspil og relationer. Relevante spørgsmål kunne være: Hvad motiveres hun af? Hvilke rammer er hun mest tryg i? Hvad kan få hende til at være modig og prøve noget nyt? Hvem kan hun bedst lide at være sammen med? Hvordan ser hendes drømmescenarie ud? Hvad profiterer hun af i kontakten med andre? Hvad profiterer hun af, når hun er alene? Hvad har tidligere givet succes?

I en printet udgave kan skemaet også bruges kreativt ved, at fokuspersonen i sol-boksen tegner, hvordan drømmescenariet ser ud.

 

Målet er, at man får inspiration til at få mere ud af de ressourcer, der allerede er til stede – hvad enten de er utydelige, spirende eller blomstrende. At der bliver skabt grundlag for at få mere ud af sig selv og sit liv. Et ønske vi alle har, og som mange af os – generelt eller i perioder – skal støttes i at udfolde.

For at åbne skemaet i din browser skal du bare klikke på download nedenfor. Når det er åbnet, har du mulighed for at udskrive skemaet eller skrive direkte i KRAP-skemaet på din computer, alle skemaer har skrivefelter.
Det er vigtigt at huske at gemme skemaet, før du begynder at skrive, så du ikke mister din tekst. Når skemaet er udfyldt, kan det enten udskrives eller gemmes til senere brug

KRAP Ressourceanalyse
Her er et eksempel på skemaet ressourceanalyse
Interesseret i kommende KRAP kurser?

Her kan du læse mere om, hvilke kurser og foredrag vi udbyder

Se andre KRAP skemaer

KRAP Søjlemodellen
Søjlemodel
KRAP Kognitiv sagsformulering
Kognitiv sagsformulering
KRAP Ressourceblomst
Ressourceblomst
KRAP Ressourceanalyse
Ressourceanalyse
Registrering
Døgnregistrering
KRAP Belastning
Belastning
KRAP Energiniveau
Energiniveau
KRAP 4-Kolonneskema
4 kolonneskema
KRAP Perspektiver
Perspektiver
KRAP Hinandens årsag
Hinandens årsag
Slip tanken
Alternativer
Intentionsanalyse
Konstruktiv forandring
Procesmodel
KRAP Måltrappen
Måltrappen
Fra drøm til virkelighed
KRAP Fordele og ulemper
Fordele og ulemper
KRAP Relationer
Relationer
Forandring
Udvikling

PDF filer med skrivefelter
Hvis du oplever fejl i forbindelse med at skrive i skemaerne, skal du sikre, at du har en opdateret PDF reader. Dette løser 95% af alle fejlmeldinger. Brug fx. Adobe Acrobat reader – KLIK HER.

Hvis du har ideer til forbedring eller oplever fejl i pdf filerne, eller hvis du har et ønske om mindre tekst størrelse, så kontakt os på: jan@krapdanmark.dk

God arbejdslyst!