KRAP

Tilbage til kursusoversigt

KRAP Grundforløb

Ringsted

Danhostel Ringsted,

Sct. Bendtsgade 18,

4100 Ringsted

8 dages grundkursus

29.08.2024 / 19.09.2024
09.10.2024 / 30.10.2024
25.11.2024 / 17.12.2024
20.01.2025 / 25.02.2024

Pris

12,700 kr (+ moms)

 

Kort om kurset

Hensigten med KRAP er at støtte kursisterne i at få bedre forståelse for de mennesker, de til dagligt arbejder med, samt at bibringe borgerne en større personlig og social kompetence, så de i højere grad kan udfolde sig og herigennem opnå en forbedret livskvalitet.

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til basiselementerne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
Du får viden om, hvordan KRAP er opstået, hvilke teorier og hvilken evidens KRAP bygger på, og du bliver klædt på til at bruge KRAP direkte i dit arbejde med mennesker.

På kurset lægger vi stor vægt på at koble det anerkendende og ressourcefokuserede menneskesyn med de kognitivt inspirerede metoder i forhold til praksis. Du får således mulighed for at arbejde med dine egne cases, bl.a. ved hjælp af udvalgte KRAP metoder, som systematiserer og opkvalificerer den pædagogiske indsats.

Vi kombinerer faglige oplæg, diskussioner, gruppearbejde og metodetræning med relevant hjemmearbejde – alt sammen for at sikre, at du oplever at få KRAP i brug. Vores kurser skal ikke blot inspirere – de skal implementeres.

Målgruppe:
Alle, som arbejder med mennesker.

Hvad får jeg lært ?

På dette kursus medfølger KRAP skema bogen gratis

Kursister udtaler

Konsekvent og professionelt fokus på ressource perspektiv, med udgangspunkt i pædagogisk faglighed. SÅ anvendeligt, og endda formidlet i et sprog hvor alle medarbejdere kan deltage og føle sig kompetente, uanset faglig baggrund. Jan og Ida har i høj grad involveret kursusdeltagerne, taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger, og hjulpet både de som oplever problemet og alle andre kursister til at blive i stand til at få øje på nye/andre måder at anskue problemer på. Jeg er en meget glad og tilfreds kursusdeltager. Jeg ville ønske, at jeg kunne deltage på KRAP kursus hver eneste måned resten af mit arbejdsliv. Jeg synes, det har været SÅ berigende, både fagligt og personligt. Stort og varmt tak herfra
Annette Crillesen
Områdeleder
Godt og spændende kursus. To meget engagerede undervisere, god veksling mellem almindelig undervisning og gruppearbejde. Især sidste dag med vidensdeling kan man glæde sig til ekstra meget til, en meget inspirende dag.
Helena Rostock Gädda
Pædagog
Utrolig dygtige og spændende undervisere, som dygtige til at inddrage kursisterne
Line Skov
Pædagog

Underviser

Ida Kortbæk

Psykolog

Jan Sørensen

Socialpædagog