KRAP

Tilbage til kursusoversigt

En anerkendende tilgang til autisme med KRAP

I samarbejde med Molis - kursus til forældre og fagfolk

Lær at mestre autismens sprog og at fremhæve styrker og potentialer hos personer på autismespektret.

Molis og SpecialistGruppen introducerer som noget helt nyt dette 3-dages kursus, som kobler den grundlæggende autismeforståelse med KRAP-tilgangens anerkendende tilgang til mennesker.

KRAP – som står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik – repræsenterer et anerkendende menneskesyn, en metodisk tilgang og har et bredt repertoire af visuelle og brugbare redskaber. Du vil derfor på dette 3-dageskursus opnå en forskningsbaseret viden om den autistiske hjerne, og denne viden vil blive koblet med de konkrete og ressourcefokuserende KRAP-redskaber.

KRAP-pædagogikkens velafprøvede redskaber og tilgang kan støtte og udvikle mange forskellige målgrupper. Vi har valgt at sætte fokus på redskaber, der matcher særligt godt til autismeforståelsen, og som kan fremhæve de særlige styrker, personer med autisme har.

Den autistiske hjerne har en tendens til at fokusere på alt det, som ikke lykkes. Derfor vil vi med dette kursus have fokus på ressourcer, styrker og uudnyttede potentialer. Vi vil pudse ressourcebrillerne i forhold til omgivelsernes syn på mennesket med autisme og samtidig give inspiration til, hvordan redskaberne kan anvendes i samtalen med mennesker med autisme. Således kan der skabes rum for nyt håb, nye drømme, nye muligheder og en ny fortælling om sig selv gennem brugen af redskaberne og den anerkendende tilgang.

Kort om kurset

 – Et praksisnært kursus, hvor dag 1 handler om den autistiske hjerne, den autistiske triade og de bagvedliggende forklaringsmodeller.

– Dag 2 handler om betydningen af at se styrker og potentialer hos mennesker med autisme.

– Dag 3 drejer sig om at koble autismeviden og forståelse med den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang i udarbejdelsen af konkrete mål og delmål.

Kursisterne vil på det tre dage lange forløb møde to kompetente og meget erfarne undervisere, psykolog Louise Isager fra Molis og Specialpædagog Jan Sørensen fra SpecialistGruppen.

Kurset, som er praksisnært, vil være opbygget med en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og gruppearbejde. På denne måde får kursisterne tilført ny viden, og samtidig får de mulighed for at få trænet og afprøvet redskaberne, før de anvendes i egen praksis.

Målgruppe og formål

Kurset henvender sig til forældre, der har et barn med en autismespektrumtilstand, og til fagpersoner der ønsker viden om autisme og neuropsykologiske mekanismer, som knytter sig hertil. Redskaberne, som introduceres på kurset, kan anvendes til børn, unge og voksne.

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om og forståelse for de hjerneprocesser, der ligger bag autistiske træk og medfølgende udfordringer. Hos Molis er det vores erfaring, at viden om hjernen er et effektivt redskab til at øge selvforståelsen og i arbejdet med at dæmpe stress, angst samt skabe trivsel hos mennesker med autisme.

Når vi arbejder med hjernen som redskab, giver det os en forklaring på en del af de udfordringer, som mennesker med autisme oplever. Nemlig at mange mennesker med autisme har svært ved at forstå sig selv og ofte oplever, at deres omgivelser heller ikke forstår dem.

Program

Dag 1 v. Louise Isager – Grundlæggende autismeforståelse

 • Præsentation af underviser og deltagere
 • Kursets form og formål
 • Kort intro til samarbejdet mellem KRAP Specialisterne og Molis
 • Forståelse af grundvilkår og forudsætninger
  • Den autistiske 1:100 hjerne
  • Den autistiske triade
  • Den teoretiske forståelsesramme ud fra Isbjergsmodellen
 • Hjemmeopgave: udarbejde dopamin- og endorfinelister på en enkelt person

Dag 2. v. Jan Sørensen – En anerkendende og ressourcefokuseret tilgang i praksis

 • Præsentation af underviser
 • Opsamling på hjemmearbejdet
 • Anerkendelse
 • Hvad vil det sige at arbejde ressourcefokuseret?
 • Potentialet i passionerede interesser
 • Mestring og muligheder
 • Ressourceblomsten fra KRAP
 • Forudsætninger for at bruge ressourcer – at spille den anden god
 • Hjemmeopgave vælges og konkretiseres

Dag 3 v. Jan Sørensen – Målsætningsarbejde byggende på autismeforståelse

 • Opsamling på hjemmearbejdet
 • Zonen for nærmeste udvikling
 • Motivation – hvordan skabes mening?
 • Indre og ydre motivation
 • Konkrete, realistiske mål og delmål – baseret på autismeforståelsen
 • Måltrappen fra KRAP

 

3 dages kursus

23. september 2024

10. oktober 2024

7. november 2024

Solrød

Molis

Solrød Center 33, 1. sal

2680 Solrød Strand

Pris

4.375 kr. pr. deltager. + moms

Varighed

Alle dage fra klokken 9.00-15.00.

Deltagerantal

Maksimalt 20 deltagere

Tilmeldingsfrist:

Alle dage fra klokken 9.00-15.00.

Målgruppe:

Målgruppe: Pårørende og fagfolk (forældre, primære omsorgspersoner, plejeforældre, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, lærere/skoleledere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, socialrådgivere).

 

Spørgsmål:

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte


Molis på telefon 29 80 29 90 eller mail info@molis.dk.

SpecialistGruppen på telefon 52111199 eller mail info@krapdanmark.dk

 

Underviser

KRAP Socialpædagog Jan Sørensen
Jan Sørensen

Socialpædagog

Louise Isager

Psykolog